Matilda

Matilda és un robot entrenat amb tècniques de Machine Learning que permet l’automatització de la lectura i codificació de les notificacions processals. Matilda recull la notificació, la “llegeix” i “extreu” les seves conclusions més rellevants (fites processals, assenyalaments, imports, intervinents, terminis) i els presenta en un format adaptat a les necessitats de cada client, perquè aquests puguin aprofitar aquesta informació per alimentar el seu històric processal o fins i tot disparar seqüències automatitzades de feina.

Cómo funciona

Determinem el tipus de procediment les notificacions del qual compondran el cos principal del Projecte (Verbal, Ordinari, Execucions, Monitoris…)

Determinem que entitats, intencions i fites componen la informació que consumirà el nostre client: NIG, Procediment, Imports, Dates, Terminis i fites de sortida (sentència, decret d’admissió demanda, assenyalament audiència prèvia, requeriment evacuar, etc.)

Determinem d’on es recolliran les notificacions (bústia de correu, repositori, lexNET, etc.) la seva estructura i el format en què es presentaran els resultats (json, Excel) i com s’integraran aquests resultats (anotació a l’agenda processal, a una BBDD intermèdia, etc)

Es treballa amb una presentació de l’univers de notificacions que es componen del projecte i es determinen els llindars de veracitat, els criteris d’excepció i les veus de sortida.

Es fan diferents pilots amb informació real que després verifica l’equip del client.

S’integra Matilda de manera gradual, primer amb un model mixt on un notificador valida els resultats, per passar a l’última etapa del Projecte a un model autònom.

Beneficis

80% de notificacions processades automàticament

Percentatges de precisió del 99,99%

En un model mixt (un notificador valida el resultat que ofereix Matilda) augments en la producció del 700% (un notificador passa de 150 notificacions diàries a 750)

En un model autònom reducció del 80% de la càrrega de treball

Identificació d’un denominador comú que permet la relació d’una notificació amb el vostre expedient d’origen en un 98% dels casos

Més de 200 fites de sortida

Més de 20 tipologies dassumptes parametritzats

Més de 30.000 notificacions processades al dia amb èxit

Contacto

¿En qué podemos ayudarte?

Contacto

¿Quieres trabajar con nosotros?

Adjunta curriculum y carta de presentación

En esta web únicamente utilizamos cookies propias absolutamente necesarias. No recabamos ni cedemos datos personales de los usuarios sin su conocimiento