Iuritex

Iuritex és el nostre software de gestió processal integral, permet des d’una mateixa eina gestionar un departament legal a tota la seva extensió (gestió administrativa, documental, econòmica i processal). Compta amb un elevat nivell d’automatització i connectivitat, cosa que permet que s’integri amb altres solucions que enriqueixen i en potencien l’abast.

Context

Expedients

Permet donar d’alta expedients de manera automatitzada, fer anotacions, assignar-los a un membre de l’equip, relacionar-los amb altres expedients, classificar-los per tipus de cartera, producte, situació, antiguitat o per qualsevol criteri que us sigui important. Permet la gestió integral d’un expedient des que arriba al despatx fins que es tanca.

Plantilles

El motor de plantilles de Iuritex permet automatitzar qualsevol escrit o comunicació recurrent, amb un sistema de camps estàtics i altres variables relacionats amb espais de la vostra base de dades, a més a més es pot vincular la generació dels escrits a fites del recorregut d’un expedient (com l’admissió d’una demanda) o signar tots els documents amb un clic.

Estadístiques

Tota la informació inclosa a Iuritex pot alimentar les teves estadístiques. Dissenya reportis a mida de la teva operativa, amb els criteris que necessites per mesurar la productivitat del teu equip, els percentatges d’èxit per tipus de producte o cartera, l’evolució de la facturació…en definitiva, tot el que necessites per encertar en les decisions estratègiques que marquen el futur del teu despatx.

Nivell d'accès

Podeu definir al vostre gust el nivell d’accés a informació que té cada membre de l’equip. Tens una persona atenent les trucades que només pot veure un número d’expedient i un nom relacionat? Un cas amb diversos lletrats implicats que només han d’accedir a la part de la informació? Diferents nivells jeràrquics dins del teu organigrama? Iuritex us permet configurar els nivells d’accés per a la vostra tranquil·litat i la dels vostres clients.

Com funciona

El nostre equip cercarà entendre i interioritzar el vostre punt de partida, mètode de treball, informació a migrar, operativa de treball, personal clau.

S´aprofita un cap de setmana per migrar tota la informació i poder iniciar un dilluns amb el canvi ja realitzat.

Aquesta fase és fonamental, ja que és on es determina la metodologia del vostre despatx, es defineixen els criteris per a les cerques, la codificació d’expedients, l’automatització de processos, es defineixen les plantilles que es faran servir, els continguts, l’accés a informació de cada membre de l’equip…

Quan ja portes temps treballant amb Iuritex, el nostre equip coneix bé les teves necessitats i què podem fer per tu. És quan sorgeix l’oportunitat d’enriquir l’eina creant noves funcionalitats a la mida de les teves necessitats i que et serveixin de suport per millorar la teva eficiència, serveis i organització.

T´acompanyarem durant tot el procés d´adaptació al nou entorn, fins que tot l´equip s´acostumi a treballar amb la nova eina.

Beneficis

Permet fer-ne més amb menys. Iuritex automatitza fluxos de treball, i permet la integració amb altres solucions d’automatització de tasques que requereixen gran esforç: presentació en bloc o per lots d’escrits a Lexnet i EJusticia, i descàrrega de notificacions (Sílex); processament, gestió i arxiu de notificacions judicials (Matilda); o consultes dels comptes de consignació (Sísifo).

Automatitza la gestió d’expedients, a través de macros, que permeten mecanitzar la incorporació d’informació i dades al sistema a cop de clic, com ara línies de seguiment, arxiu documental, tramesa de correus o generació d’escrits.

Reducció dels temps de gestió de determinades partides en permetre’n la realització en bloc o per lots.

Incorpora motor de plantilles que automatitza la generació de qualsevol escrit, document o comunicació recurrent, vinculant-se la seva generació automatitzada a determinades fites processals o administratives de la vida de l’expedient.

Firma electrònica integrada i automatitzada de escrits i documents.

Control i seguiment de la cartera a través de quadres de comandament a mida. Tota la informació inclosa a Iuritex pot alimentar les teves estadístiques, dissenyant reports a mida d’acord amb l’operativa i l’estratègia del teu despatx, amb els criteris que necessites per mesurar la productivitat de l’equip, els temps de gestió o els percentatges d’èxit.

Tractament massiu d’informació i dades, amb importació d’aquestes per nodrir el sistema evitant-ne la incorporació manual, i la seva exportació, facilitant l’intercanvi de dades i informació amb els clients.

Homologació del sistema a Lexnet i EJusticia.

Addin Iuritex

Feu clic a la icona per iniciar la descàrrega de l’Addin de IURITEX per a l’Outlook.

Contacte

¿En qué podem ajudar-te?

Contacto

¿En qué podemos ayudarte?

Contacto

¿Quieres trabajar con nosotros?

Adjunta curriculum y carta de presentación

En esta web únicamente utilizamos cookies propias absolutamente necesarias. No recabamos ni cedemos datos personales de los usuarios sin su conocimiento