Sísifo

Els pagaments en els procediments judicials es gestionen a partir dels comptes de consignació. Aquests comptes només es poden consultar d’una en una, cosa que alenteix enormement la consulta dels saldos que resulten dels procediments judicials. Sísifo automatitza tot aquest procés, realitzant escombrats massius i presentant resultats en un format consumible pels nostres clients.

Com funciona

Ens assegurem que la BBDD del nostre client disposa de tota la informació necessària per poder obtenir els comptes de consignació a consultar i que té capacitat per extreure-la

S’identifiquen els procuradors o advocats que tenen accés a comptes que han de ser consultats periòdicament

Es defineixen on es recullen i es lliuren les peticions i els resultats

Es defineix com s’informarà de nous comptes a consultar o de la baixa de comptes que no s’han de consultar més, també de com s’informarà de resultats

S’instal·la Sísifo a la màquina que realitzarà les funcions de Servidor i als Components dels usuaris

Es realitza un primer pilot que representi el nombre més gran possible de casuístiques i impliqui el major nombre possible d’usuaris

Beneficis

Redueix en un 90% la càrrega de treball manual

Millora el flux de caixa

Permet tenir una previsió de cobrament molt més precisa

Protegeix la privadesa dels usuaris que no han d’oferir les seves claus

Descarrega

Descarrega el complement de Sísifo
i instal·la-ho al teu ordinador.

Contacte

¿En qué podem ajudar-te?

Contacto

¿En qué podemos ayudarte?

Contacto

¿Quieres trabajar con nosotros?

Adjunta curriculum y carta de presentación

En esta web únicamente utilizamos cookies propias absolutamente necesarias. No recabamos ni cedemos datos personales de los usuarios sin su conocimiento